Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016 W ramach działań Banku Żywności oraz  działającego punktu […]

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi


Filantrop naszych czasów Pismo Ruchu Twórczego Osób Niepełnosprawnych Nr 1 styczeń 2017. O Stowarzyszeniu i Warsztacie Terapii Zajęciowej.      

O Nas…