Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016 W ramach działań Banku Żywności oraz  działającego punktu […]

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi